Bezoek Europalia Anatolia

UPDATE: Wegens onvoldoende inschrijvingen zal het bezoek aan de Anatolië tentoonstelling niet doorgaan.

 

Op 13 december 2015 bezoeken we de tentoonstelling Anatolia in Bozar.

Om 14u30 start de rondleiding onder begeleiding van een gids.

De toegangsprijs bedraagt 14 EUR voor leden en 17 EUR voor niet-leden. Inschrijven kan via dit formulier.

 

4034673

Phoenix 60, 2-3

Het nieuwe nummer van Phoenix is aangekomen en zal verstuurd worden naar de leden.

In dit nummer:

  • M. DIJKSTRA, Jachtverhalen bij de Hoerrieten, in Ugarit en Oud-Israël.
  • R. VAN WALSEM, Jachticonografie in de elite graven van het Oude Rijk in Egypte.

60 2-3 voorwoord

Agenda November

Ex Oriente Lux

Woensdag 18 november 2015 – Oost Tegen West

Egyptologica Vlaanderen

Vrijdag 6 november 2015  – Jaarlijkse Jan Quaegebeur Lezing: Dr. Peter Der Manuelian

Zaterdag 7 november 2015 – Studiedag “Djehoetihotep. 100 jaar opgravingen in Egypte

Dinsdag 17 november 2015 – Stempelzegels in context: het gebruik van zegels in de regio’s Qaw en Balat

Nederlands Klassiek Verbond

Dinsdag 10 november 2015 – De commerciële kracht van Alexander de Grote in de Vlaamse wandtapijtkunst en -nijverheid van de 16de en 17de eeuw

 

 

Tell Balata (Sichem): van historische stad tot archeologisch erfgoed

Lezing op woensdag 16 december 2015

Dr. Gerrit van der Kooij (gepens. Universitair Hoofddocent, Universiteit Leiden, Faculteit Archeologie)

Na vier jaar werk is in 2014 het Tell Balata Archeologisch Park project, gefinancierd door Nederlandse Ontwikkelingshulp, afgerond. Tell Balata ligt bij de Palestijnse stad Nablus en het project werd uitgevoerd door het Palestijnse Departement van Oudheden en Cultureel Erfgoed, de Universiteit van Leiden (Faculteit Archeologie) en UNESCO.

In 1903 werd deze tell met het historisch Sichem (en Sikma), gelegen tussen de bergen Ebal en Gerizim, geïdentificeerd, waarna in 1913 intensieve opgravingen volgden. Eerst door Duitsers, o.l.v. Ernst Sellin, met een Nederlands aandeel van de Assyrioloog en historicus (de Liagre) Böhl en sinds 1957 door Amerikanen (tot 1973).

Belangrijk resultaat vormen o.a. de indrukwekkende resten van de Midden-Bronstijdstad, maar toeristisch van belang is steeds de grote fort-tempel met terras en opstaande stenen, vanwege vermeende associatie met Bijbelse gebeurtenissen. De Palestijnse Autoriteit isimage001 sinds 1994 stapvoets bezig de verkregen verantwoordelijkheid voor het rijke archeologischë erfgoed om te zetten in o.a. rehabilitatie van verwaarloosde monumenten, en zo ook de lokale bevolking bewust te maken van de betekenis van deze belangrijke historische restanten – ook voor haar eigen identiteit.

Het ‘Tell Balata Archeologisch Park’ project is daarvan een uitzonderlijk voorbeeld, met evaluatie van het oude onderzo
ek, nieuw opgravingswerk met bijzondere resultaten, en allerlei publieksgerichte activiteiten, zoals de ontsluiting van archeologische informatie en discussies, stichten van een bezoekerscentrum, lessen voor schoolkinderen, en betrekken van de lokale bevolking bij wat er met ‘hun’ ruïneheuvel gebeurt. Ook het bevorderen van toerisme is een onderdeel van het project. 

 

Jaarprogramma 2015-2016

Intussen ligt het programma vast voor het hele jaar:

Woensdag 14 oktober 2015 – Toon Sykora – ‘De Oudegyptische snaar herklinkt’

Woensdag 18 november 2015 – Rolf Strootman – Oost tegen West? Het Alexandermozaïek uit Pompeii.

Woensdag 16 december 2015 – Gerrit van der Kooij – Tell Balata (Sichem): van historische stad tot archeologisch erfgoed.

Woensdag 10 februari 2016 – Eric Gubel – De Fenisiche beschaving geeft nieuwe geheimen prijs.

Woensdag 16 maart 2016 – Eugène Warmenbol – Vroege oriëntalisten: Florent Mols en Jacob Jacobs in Egypte en de Levant.

Woensdag 13 april 2016 – Jan van der Vliet  – Het ‘Evangelie van de vrouw van Jezus’: de geschiedenis van een vervalsing.

Woensdag 11 mei 2016 – René van Walsem – Het dubbelbeeld van Mery-re/-Neith en zijn vrouw Anuy: pre- of post-Amarnaperiode? Een kunsthistorische diepteanalyse.

 

Oost tegen West?

Het Alexandermozaïek uit Pompeii

Lezing op woensdag 18 november 2015

Dr. Rolf Strootman (Docent Oude Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis)

In deze lezing wordt ingegaan op het beroemde Alexandermozaïek uit Pompeii, dat zich nu in het Archeologisch museum van Napels bevindt.

Alexandermozaiek

Dit unieke kunstwerk, volgens sommigen een kopie van een schilderij dat kort na de dood van Alexander de Grote in Macedonië werd gemaakt, verbeeldt de overwinning van Alexander op Darius, de Achaemenidenkoning. Het is een rijke propagandistische afbeelding die het idee van de ‘beslissende veldslag’ uitdraagt en de oorlog tussen Grieken en Perzen als het ware terugbrengt tot een persoonlijk duel tussen de jonge koning Alexander en zijn Perzische tegenstander, Darius.

De lezingen start om 20 uur in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Meer informatie

Jaarprogramma 2015-2016

Het jaarprogramma voor academiejaar 2015-2016 krijgt stilaan vorm. Binnenkort zullen we de brochure versturen. De lezingen voor het eerste semester liggen al vast.

Noteer alvast volgende data in jouw agenda:

Woensdag 14 oktober 2015

‘De Oudegyptische snaar herklinkt’: Een analyse van faraonische snaarinstrumenten en hun gebruik (Toon SykoraKULeuven)

Woensdag 18 november 2015

Oost tegen West? Het Alexandermozaïek uit Pompeii (Dr. Rolf Strootman, Universiteit Utrecht)

Woensdag 16 december 2015

Tell Balata (Sichem): van historische stad tot archeologisch erfgoed (Dr. Gerrit van der Kooij, Universiteit Leiden)

‘De Oudegyptische snaar herklinkt’

Een analyse van faraonische snaarinstrumenten en hun gebruik

Lezing op woensdag 14 oktober 2015

Toon Sykora (KULeuven)

EA24564
Gedecoreerde modelboogharp uit het graf van Ani (19de dynastie) (BM EA 24564)

De vele levendige scènes van muzikanten uit het Oude Egypte getuigen van de belangrijke rol die muziek bij hen bekleedde. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat een groot aantal muziekinstrumenten uit het faraonische tijdperk de tand des tijds heeft doorstaan. Deze instrumenten vormen de meest directe bron om de muziek die met hen gespeeld werd te kunnen achterhalen. Vreemd genoeg werd deze grote schat aan informatie in het verleden door weinig musicologen en Egyptologen aangewend om de geheimen van de Oudegyptische muziek te ontsluieren. Hierdoor blijft de muzikale uitvoering van het Oude Egypte gehuld in mysterie.

CG69421 (1)
Intacte ovaalvormige luit uit het graf van Harmose (midden 18de dynastie), (Egyptian Museum, Cairo, CG 69 421)

In deze lezing wordt een van de faraonische instrumentengroepen, namelijk snaarinstrumenten, belicht. Deze categorie omvat al vanaf het piramidentijdperk de elegante harp, en een duizendtal jaar later doen ook de luit en de lier hun intrede. De bewaarde Oudegyptische snaarinstrumenten worden verkend, gaande van hun opgravingscontext tot hun gebruikssporen. Zo kunnen we trachten om hun originele functie te achterhalen, die niet zelden in verband lijkt te staan met de Egyptische dodencultus. Hiermee krijgen we een beeld van faraonische muziek en kunnen we ervoor zorgen dat de Oudegyptische snaar kan herklinken. Dit gebeurt niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk, met de reconstructie van een Egyptische hoekharp uit de tijd van Ramses II. De klanken van deze harp doen muziek van meer dan drieduizend jaar oud herleven.

De lezingen start om 20 uur in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Meer informatie

Lezing woensdag 20 mei afgelast

Door onvoorziene omstandigheden zal de lezing van vanavond niet doorgaan. We hopen volgende jaar met een nieuw en interessant programma van start te kunnen gaan en wensen u van harte te danken voor uw interesse en actieve deelname aan de lezingen gedurende het afgelopen jaar.

Lezing: Het verlangen van Alexander de Grote: Pothos of propaganda?

Woensdag 20 mei 2015

– Dr R. Strootman (Universiteit Leiden)

In de Oudheid geloofde men dat de veroveringsdrang van Alexander de Grote voortkwam uit zijn pothos: een onbestemd verlangen naar het onbekende, naar het overtreffen van allen die voor hem leefden, en to go where no man has gone before.

Moderne geschiedschrijvers accepteren deze persoonlijke aandrang, vaak in afgezwakte vorm, als een cruciale drijfveer van de Macedonische expansie van de 3de eeuw v.Chr. In deze lezing zullen we zien dat Alexanders pothos helemaal zo uniek niet is wanneer je deze in verband brengt met monarchale ideologie in het Oude Nabije Oosten.

Kan het zijn dat we ons nog steeds laten bedotten door Alexanders uitgekookte propaganda?

De lezing start om 20 uur in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.