Phoenix

Ex Oriente Lux geeft het geïllustreerde tijdschrift Phoenix uit, dat driemaal per jaar verschijnt. Phoenix biedt vlot leesbare en wetenschappelijk verantwoorde artikelen over recent onderzoek naar de archeologie, geschiedenis en culturen van het Oude Nabije Oosten. Niet alleen hoogleraren en andere senior wetenschappers publiceren in Phoenix, maar ook promovendi en net afgestudeerden. De leden van Ex Oriente Lux ontvangen Phoenix gratis driemaal per jaar.

De huidige redactie bestaat uit:

– Carina van den Hoven (hoofdredacteur en redacteur egyptologie)
– Dirk Bakker (redacteur oude Israël en Levant)
– Merel Brüning (redacteur archeologie van het Nabije Oosten)
– Anne Goddeeris (redacteur assyriologie)
– Theo Krispijn (redacteur assyriologie en webredacteur)
– Martin Hense (vormgeving)

Recent verschenen nummers:

 

20161

20162

In de rotsen vereeuwigd. Rotskunst en rotsinscripties in Egypte en Arabië (2015)
– Ahmad al-Jallad, De talen van Arabië voor de Koran: alfabetten en schrijftradities
– Nathalie Brusgaard, Rotskunst in de Zwarte Woestijn van Jordanië.
– Joost Golverdingen, De Oud-Egyptische “Walls of Fame”.
– Stan Hendrickx, John C. Darnell en Maria C. Gatto, De rotstekeningen van Nag el-Hamdulab.
– Recensie: Judith Jurjens en Jacobus van Dijk, Sinoehe & Het Testament van Amenemhat: literatuur rondom een koningsmoord.
– Onderzoeksnieuws: Ben Haring, Een alfabetische woordenlijst uit de 15e eeuw v.Chr.
– Boekennieuws: Op zoek naar …; de gecompliceerde relatie tussen archeologie en de Bijbel.

Revolutie in het oude Nabije Oosten (2015)
– Jacobus van Dijk, Revolutie en contrarevolutie: het begin en het einde van Achnaton’s religieuze omwenteling.
– Simo Parpola, De moord op Sanherib en de opkomst van Esarhaddon, koning van Assyrië.
– Klaas Spronk, De revolutie van Jehu: een reconstructie vanuit historisch en godsdienstig perspectief.

Jacht in het oude Nabije Oosten (2014)
– Meindert Dijkstra, Jachtverhalen bij de Hoerrieten, in Ugariet en Oud-Israël
– René van Walsem, Jachticonografie in de elite graven van het Oude Rijk in Egypte

Tentoonstelling 75 jaar NINO in het RMO (2014)
– Carolien van Zoest en Jesper Eidem, 75 jaar NINO.
– Jesper Eidem en Lucas Petit, Bron van beschaving.
– Rients de Boer, De Oud-Babylonische stad Lagaba.
– Theo Krispijn en Marten Stol, Wetenschappen in Babylonië.
– Theo Krispijn, De tragische held Gilgameš.
– Jan Gerrit Dercksen, De stad Assur en zijn handelsnederzettingen in Anatolië rond 1900 v.Chr.
– Esther Holwerda en Carolien van Zoest, Vergeten Egyptische oudheden.
– Olaf Kaper, Prof. A. de Buck, de eerste hoogleraar Egyptologie in Leiden.

Kleding in het oude Nabije Oosten (2014)
– Henk Milde, In memoriam Prof.dr. M.S.H.G. Heerman van Voss. Enkele persoonlijke herinneringen.
– M. Heerma van Voss, De jonge god
– M. Heerma van Voss, Het licht is vóór hem
– M. Heerma van Voss, Nabamon en zijn dodenboek
– Tineke Rooijakkers, Een stoffige geschiedenis. Egyptische kleding in het eerste millennium n.Chr
– Jacobus van Dijk, Vijfennegentig jaar Egyptologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tuin en Paradijs in het oude Nabije Oosten (2012)
– Stephanie Dalley, De Hangende Tuin van Babylon
– Christian E. Loeben, De tuinen van het oude Egypte: ‘s werelds oudste afgebeelde en bewaard gebleven tuinen
– Arie van der Kooij, Tuin en paradijs in de oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur

Egyptische magie (2011)
– Maarten J. Raven, ‘Mijn ba is de magie, hij is ouder dan de tijd’: de principes van de Oud-Egyptische magie
– J. Borghouts, Egyptische magische teksten
– Jacco Dieleman, Magie en sexualiteit in Romeins Egypte
– Remke Kruk, Een schaal in de maneschijn (modern Egypte)

Assyriërs op Tell Sabi Abyad (2010)
– Merel L. Brüning en Peter M.M.G. Akkermans, De Midden-Assyrische dunnu van Tell Sabi Abyad – Bewoningsgeschiedenis van een versterkte nederzetting aan de grens van Assyrië
– F.A.M. Wiggermann, Wein, Weib und Gesang in een Midden-Assyrische nederzetting aan de Balikh

Feesten in het oude Nabije Oosten (2009)
– Ben Haring, Het kost een paar centen (Egypte)
– Joost Hazenbos, Hettitische feesten
– Andreas Fuchs, Nieuw-Assyrische feestvreugde – licht gedempt

De stad in het eerste millennium v. Chr. (2008)
– Antoon Schoors, Een Israëlitische stad in de Ijzertijd
– Frans van Koppen, Nineve, de Assyrische hoofdstad onder Sanherib
– Heather D. Baker, Onbebouwde grond in Babylonische steden

Astronomie en astrologie in het oude Nabije Oosten (2007)
– Jeanette J. Fincke, Astrologie in Mesopotamië en het Hettitische Rijk
– Olaf E. Kaper, Astronomie en astrologie in het Oude Egypte
– Matthieu Ossendrijver, Mathematische astronomie in Babylonië
– Mladen Popović, Astronomie en astrologie in het vroege Jodendom en de Dode Zeerollen
– Diklah Zohar, De zodiak in de mozaïekdecoratie van Laatantieke synagogen

Magie in het oude Nabije Oosten (2006)
– Markham J. Geller – Frans van Koppen, Mesopotamische bezweringen
– Jacco Dieleman, Magie ter bescherming van ziekte en ongemak in het Oude Egypte
– Joost Hazenbos, Magie bij de Hettieten
– Klaas Spronk, Magie in de Levant en het Oude Testeament
– Jacques van der Vliet, Oude kwalen, nieuwe verhalen. Christendom en magie in laat- antiek Egypte
– Remco de Maaijer, Pazuzu

Kind en opvoeding (2005)
– Meindert Dijkstra, Opvoeding in de Levant
– Jana Loose, Kind en opvoeding in het Oude Egypte
– J. de Roos, Kinderen en opvoeding bij de Hettieten
– K.R. Veenhof, Kind en opvoeding in het Oude Mesopotamië

Rampen (2004)
– J. Driessen, Santorini en het einde van de Minoïsche wereld
– Meindert Dijkstra, Twee jaar voor de aardbeving… (Amos 1:1)
– Theo van den Hout, Geweten in nood: rampen en onheil bij de Hettieten
– Karen Radner, Sprinkhanen in het oude Nabije Oosten
– Karel Vriezen, “En zij telden de steden die die nacht verwoest waren”

De sfinx (2003)
– Jacobus van Dijk, De Sfinx in de Oudheid: van Egypte naar Griekenland en terug

Reinheid (2002)
– J. Dieleman, Rituele reinheid in het Oude Egypte
– M. Dijkstra, Schone handen. Reinheid in de culturen van de Levant
– P.M. Goedegebuure, Rituele reinheid bij de Hettieten
– M. Stol, Reinheid in Mesopotamië

Amarna (2001) (tevens als apart boekje verschenen)
– J.F. Borghouts, De religie van Achnaton
– B. Haring, Hoe bestuurt een ketter zijn land?
– W. van Soldt, De internationale betrekkingen in de Amarna-periode
– R. van Walsem, Sporen van een revolutie in Amarna
– J. van Dijk, Toetanchamon: De contrarevolutie van een kind

Rond het jaar 2000 voor Christus (2000)
– K.R. Veenhof, Op zoek naar het jaar 2000 voor Christus
– H. Willems, Het nomarchaat als politieke, sociale en religieuze factor in de Egyptische provincie