Lezingen

Ex Oriente Lux (“Licht uit het Oosten”) is een vereniging die de oude culturen van het Midden-Oosten bij een breed publiek wil bekendmaken. Daartoe organiseert ze lezingen waarop iedereen van harte welkom is.

Woensdag 24 oktober 2018 – Griekse kolonel huwt Egyptische dame: een multiculturele wandeling in het Egypte van de Cleopatra’s

Woensdag 12 december 2018 – Xerxes in Babylon: van Herodotus tot de film “300”

Woensdag 27 maart 2019 – De Talmoed in het Latijn: oorsprong en bedoeling

Woensdag 8 mei 2019 – Vroege fotografie in Palestina (1839-ca. 1900)

De lezingen starten telkens om 20 uur in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.