Over

clip_image002

Ex Oriente Lux (‘Licht uit het Oosten’) is een vereniging die zowel in Vlaanderen als in Nederland actief is. Ze wil de oude en ten dele vergeten beschavingen van het Midden-Oosten bij een breder publiek bekend maken. Deze beschavingen duidt men allen samen vaak aan als de beschavingen van het ‘Oude Nabije Oosten’. Om dit doel te bereiken, biedt onze vereniging haar leden de volgende diensten aan:

Een uitgebreid lezingenprogramma

Eerst en vooral organiseert onze vereniging lezingen. Op deze lezingen is iedereen van harte welkom. De lezingen worden georganiseerd in Leuven. Elk jaar worden er een viertal lezingen gehouden, die het gehele Oude Nabije Oosten bestrijken (Egypte, Mesopotamië, Syro-Palestina, Anatolië/Iran). De toegang tot de lezingen is gratis voor leden.

Driemaal per jaar een tijdschrift

Verder geeft Ex Oriente Lux het tijdschrift Phoenix uit, dat driemaal per jaar verschijnt. Het blad biedt vlot leesbare en wetenschappelijk verantwoorde artikels over diverse aspecten van de culturen van het Oude Nabije Oosten. Eén nummer behandelt een welbepaald thema. Wie lid is van onze vereniging, ontvangt Phoenix gratis.

Reductie op onze andere publicaties

Leden genieten daarnaast een reductie op de andere publicaties van Ex Oriente Lux. Deze publicaties omvatten naast de reeds genoemde Phoenix:

  • het Jaarbericht Ex Oriente Lux (een vaktijdschrift voor specialisten)
  • de Mededelingen en Verhandelingen Ex Oriente Lux (verschillende boeken i.v.m. het Oude Nabije Oosten)
  • de Supplementen Ex Oriente Lux (bundels artikels aan één welbepaald thema gewijd)

Deze reducties bedragen ca. 40% op oudere uitgaven van Phoenix, ca. 30 à 50% op de Jaarberichten, ca. 45% op de Supplementen en ca. 25% op de Mededelingen en Verhandelingen. Toch een niet te onderschatten besparing indien je één of enkele van deze publicaties zou willen aanschaffen!

Excursies naar tentoonstellingen

Tenslotte organiseren we voor onze leden excursies naar tentoonstellingen die op het oude Nabije Oosten betrekking hebben.