Lezing Woensdag 27 maart 2019

De Talmoed in het Latijn: oorsprong en bedoeling

Prof. Wout van Bekkum (Midden-Oosten Studies, Rijksuniversiteit
Groningen)

Grote delen van de Talmoed zijn in het Latijn vertaald, vooral in
Frankrijk gedurende de twaalfde en dertiende eeuw. De vertalingen
weerspiegelen een veelheid aan kennis van Joodse traditie en algemene
wetenschap. Wie waren de vertalers en welke invloed had de
Latijnse Talmoed op de verhouding tussen Christenen en Joden?
Waarom werden ook gedichten opgenomen? Deze vragen worden
op een toegankelijke wijze toegelicht met de meest sprekende voorbeelden
(in Nederlandse vertaling).

De lezing zal doorgaan in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 om 20u.

Reacties