Oost tegen West?

Het Alexandermozaïek uit Pompeii

Lezing op woensdag 18 november 2015

Dr. Rolf Strootman (Docent Oude Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis)

In deze lezing wordt ingegaan op het beroemde Alexandermozaïek uit Pompeii, dat zich nu in het Archeologisch museum van Napels bevindt.

Alexandermozaiek

Dit unieke kunstwerk, volgens sommigen een kopie van een schilderij dat kort na de dood van Alexander de Grote in Macedonië werd gemaakt, verbeeldt de overwinning van Alexander op Darius, de Achaemenidenkoning. Het is een rijke propagandistische afbeelding die het idee van de ‘beslissende veldslag’ uitdraagt en de oorlog tussen Grieken en Perzen als het ware terugbrengt tot een persoonlijk duel tussen de jonge koning Alexander en zijn Perzische tegenstander, Darius.

De lezingen start om 20 uur in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Meer informatie

Reacties