Programma 2018-2019 Online

24okt2De lezingenprogramma 2018-2019 staat online!

We hopen u ook dit jaar talrijk te verwelkomen op de verschillende lezingen!

Onze eerste afspraak is op woensdag 24 oktober 2018 voor de lezing Griekse kolonel huwt Egyptische dame: een multiculturele wandeling in het Egypte van de Cleopatra’s door Prof. Katelijn Vandorpe (OG Oudheid, KU Leuven). 

 

Lezing Woensdag 8 mei 2019

Vroege fotografie in Palestina (1839-ca. 1900)

Dr. Gerrit van der Kooij (Archeologie, Universiteit
Leiden)

In Palestina is de fotografie vanaf het begin toegepast. Eerst door vakmensen uit het westen maar al spoedig ook door lokale studio’s en bewoners. Het ‘tekenen met licht’ onderging in de eerste vijf decennia een groot aantal verbeteringen en vereenvoudigingen om ‘photografiën’ te maken. Daarbij ging het om de kwaliteiten
van de camera’s en de chemie van te belichten platen, maar ook de verwerking en verspreiding van de gemaakte beelden (afdrukken en drukwerk). Daardoor veranderden ook de onderwerpen en de doelgroepen. Uiteindelijk ging de amateurfotografie een grote rol spelen, zodat de reiziger niet alleen met gekochte
maar ook met eigen foto’s van een reis thuis kon komen.
Deze ontwikkelingen worden gecombineerd met de fotoonderwerpen, zodat de leidende vragen zijn: Hoe fotografeerde men (van beeld tot afbeelding), wie, wat, waarom en voor wie. Daarbij komt ook de betekenis ter sprake die de vroege fotografie had voor het verbinden van de geografie met Bijbelse voorstellingen;
men zag in de negentiende eeuw het Bijbelse verleden in het heden en hield van ruïnes! Bovendien blijken die oude foto’s nu grote waarde te hebben voor bestudering van lokale veranderingen in het landschap, dorps- en stadsleven en talrijke sociaalculturele elementen.

Lezing Woensdag 27 maart 2019

De Talmoed in het Latijn: oorsprong en bedoeling

Prof. Wout van Bekkum (Midden-Oosten Studies, Rijksuniversiteit
Groningen)

Grote delen van de Talmoed zijn in het Latijn vertaald, vooral in
Frankrijk gedurende de twaalfde en dertiende eeuw. De vertalingen
weerspiegelen een veelheid aan kennis van Joodse traditie en algemene
wetenschap. Wie waren de vertalers en welke invloed had de
Latijnse Talmoed op de verhouding tussen Christenen en Joden?
Waarom werden ook gedichten opgenomen? Deze vragen worden
op een toegankelijke wijze toegelicht met de meest sprekende voorbeelden
(in Nederlandse vertaling).

De lezing zal doorgaan in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 om 20u.

Lezing Woensdag 12 December 2018

Xerxes in Babylon: van Herodotus tot de film “300”

Prof. Caroline Waerzeggers (Oude Nabije Oosten Studies,
Universiteit Leiden)

12decDe laatste jaren is er een fel debat opgelaaid tussen oudhistorici, archeologen en assyriologen over de aard van Xerxes’ beleid in Babylonië na de opstanden van 484 v. Chr. Gedroeg hij zich als wreed tiran of eerder als berekenend bureaucraat? Trok hij een spoor van vernieling door het land of probeerde hij juist door rationele maatregelen de situatie onder controle te krijgen? In deze lezing duid ik de onenigheid over deze kwestie tegen de achtergrond van zowel de populaire perceptie als het historische onderzoek van het Achaemenidisch-Perzische rijk.

 

De lezing zal doorgaan in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 om 20u.

 

Lezing Woensdag 24 oktober 2018

Griekse kolonel huwt Egyptische dame: een multiculturele wandeling in het Egypte van de Cleopatra’s

Prof. Katelijn Vandorpe (Oudheid, KU Leuven)

24okt2Wanneer na Alexander de Grote zijn generaal Ptolemaeus een nieuwe dynastie van farao’s sticht, emigreren heel wat Grieken naar het Nijlland. We volgen het vrij succesvolle beleid van de Ptolemeïsche koningen en koninginnen in deze eerste multiculturele maatschappij van het Westen en zoomen in op het bewogen leven van een multiculturele familie in het zuiden van het land, die ons een rijk papyrusarchief heeft nagelaten: de familie van een Griekse kolonel, zijn zoon uit een eerste huwelijk, zijn Egyptische echtgenote en hun vijf dochters.24okt

De lezing zal doorgaan in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 om 20u.