Agenda November

Ex Oriente Lux

Woensdag 18 november 2015 – Oost Tegen West

Egyptologica Vlaanderen

Vrijdag 6 november 2015  – Jaarlijkse Jan Quaegebeur Lezing: Dr. Peter Der Manuelian

Zaterdag 7 november 2015 – Studiedag “Djehoetihotep. 100 jaar opgravingen in Egypte

Dinsdag 17 november 2015 – Stempelzegels in context: het gebruik van zegels in de regio’s Qaw en Balat

Nederlands Klassiek Verbond

Dinsdag 10 november 2015 – De commerciële kracht van Alexander de Grote in de Vlaamse wandtapijtkunst en -nijverheid van de 16de en 17de eeuw

 

 

Tell Balata (Sichem): van historische stad tot archeologisch erfgoed

Lezing op woensdag 16 december 2015

Dr. Gerrit van der Kooij (gepens. Universitair Hoofddocent, Universiteit Leiden, Faculteit Archeologie)

Na vier jaar werk is in 2014 het Tell Balata Archeologisch Park project, gefinancierd door Nederlandse Ontwikkelingshulp, afgerond. Tell Balata ligt bij de Palestijnse stad Nablus en het project werd uitgevoerd door het Palestijnse Departement van Oudheden en Cultureel Erfgoed, de Universiteit van Leiden (Faculteit Archeologie) en UNESCO.

In 1903 werd deze tell met het historisch Sichem (en Sikma), gelegen tussen de bergen Ebal en Gerizim, geïdentificeerd, waarna in 1913 intensieve opgravingen volgden. Eerst door Duitsers, o.l.v. Ernst Sellin, met een Nederlands aandeel van de Assyrioloog en historicus (de Liagre) Böhl en sinds 1957 door Amerikanen (tot 1973).

Belangrijk resultaat vormen o.a. de indrukwekkende resten van de Midden-Bronstijdstad, maar toeristisch van belang is steeds de grote fort-tempel met terras en opstaande stenen, vanwege vermeende associatie met Bijbelse gebeurtenissen. De Palestijnse Autoriteit isimage001 sinds 1994 stapvoets bezig de verkregen verantwoordelijkheid voor het rijke archeologischë erfgoed om te zetten in o.a. rehabilitatie van verwaarloosde monumenten, en zo ook de lokale bevolking bewust te maken van de betekenis van deze belangrijke historische restanten – ook voor haar eigen identiteit.

Het ‘Tell Balata Archeologisch Park’ project is daarvan een uitzonderlijk voorbeeld, met evaluatie van het oude onderzo
ek, nieuw opgravingswerk met bijzondere resultaten, en allerlei publieksgerichte activiteiten, zoals de ontsluiting van archeologische informatie en discussies, stichten van een bezoekerscentrum, lessen voor schoolkinderen, en betrekken van de lokale bevolking bij wat er met ‘hun’ ruïneheuvel gebeurt. Ook het bevorderen van toerisme is een onderdeel van het project.