Jaarprogramma 2015-2016

Intussen ligt het programma vast voor het hele jaar:

Woensdag 14 oktober 2015 – Toon Sykora – ‘De Oudegyptische snaar herklinkt’

Woensdag 18 november 2015 – Rolf Strootman – Oost tegen West? Het Alexandermozaïek uit Pompeii.

Woensdag 16 december 2015 – Gerrit van der Kooij – Tell Balata (Sichem): van historische stad tot archeologisch erfgoed.

Woensdag 10 februari 2016 – Eric Gubel – De Fenisiche beschaving geeft nieuwe geheimen prijs.

Woensdag 16 maart 2016 – Eugène Warmenbol – Vroege oriëntalisten: Florent Mols en Jacob Jacobs in Egypte en de Levant.

Woensdag 13 april 2016 – Jan van der Vliet  – Het ‘Evangelie van de vrouw van Jezus’: de geschiedenis van een vervalsing.

Woensdag 11 mei 2016 – René van Walsem – Het dubbelbeeld van Mery-re/-Neith en zijn vrouw Anuy: pre- of post-Amarnaperiode? Een kunsthistorische diepteanalyse.

 

Oost tegen West?

Het Alexandermozaïek uit Pompeii

Lezing op woensdag 18 november 2015

Dr. Rolf Strootman (Docent Oude Geschiedenis, Universiteit Utrecht, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis)

In deze lezing wordt ingegaan op het beroemde Alexandermozaïek uit Pompeii, dat zich nu in het Archeologisch museum van Napels bevindt.

Alexandermozaiek

Dit unieke kunstwerk, volgens sommigen een kopie van een schilderij dat kort na de dood van Alexander de Grote in Macedonië werd gemaakt, verbeeldt de overwinning van Alexander op Darius, de Achaemenidenkoning. Het is een rijke propagandistische afbeelding die het idee van de ‘beslissende veldslag’ uitdraagt en de oorlog tussen Grieken en Perzen als het ware terugbrengt tot een persoonlijk duel tussen de jonge koning Alexander en zijn Perzische tegenstander, Darius.

De lezingen start om 20 uur in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Meer informatie

Jaarprogramma 2015-2016

Het jaarprogramma voor academiejaar 2015-2016 krijgt stilaan vorm. Binnenkort zullen we de brochure versturen. De lezingen voor het eerste semester liggen al vast.

Noteer alvast volgende data in jouw agenda:

Woensdag 14 oktober 2015

‘De Oudegyptische snaar herklinkt’: Een analyse van faraonische snaarinstrumenten en hun gebruik (Toon SykoraKULeuven)

Woensdag 18 november 2015

Oost tegen West? Het Alexandermozaïek uit Pompeii (Dr. Rolf Strootman, Universiteit Utrecht)

Woensdag 16 december 2015

Tell Balata (Sichem): van historische stad tot archeologisch erfgoed (Dr. Gerrit van der Kooij, Universiteit Leiden)

‘De Oudegyptische snaar herklinkt’

Een analyse van faraonische snaarinstrumenten en hun gebruik

Lezing op woensdag 14 oktober 2015

Toon Sykora (KULeuven)

EA24564
Gedecoreerde modelboogharp uit het graf van Ani (19de dynastie) (BM EA 24564)

De vele levendige scènes van muzikanten uit het Oude Egypte getuigen van de belangrijke rol die muziek bij hen bekleedde. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat een groot aantal muziekinstrumenten uit het faraonische tijdperk de tand des tijds heeft doorstaan. Deze instrumenten vormen de meest directe bron om de muziek die met hen gespeeld werd te kunnen achterhalen. Vreemd genoeg werd deze grote schat aan informatie in het verleden door weinig musicologen en Egyptologen aangewend om de geheimen van de Oudegyptische muziek te ontsluieren. Hierdoor blijft de muzikale uitvoering van het Oude Egypte gehuld in mysterie.

CG69421 (1)
Intacte ovaalvormige luit uit het graf van Harmose (midden 18de dynastie), (Egyptian Museum, Cairo, CG 69 421)

In deze lezing wordt een van de faraonische instrumentengroepen, namelijk snaarinstrumenten, belicht. Deze categorie omvat al vanaf het piramidentijdperk de elegante harp, en een duizendtal jaar later doen ook de luit en de lier hun intrede. De bewaarde Oudegyptische snaarinstrumenten worden verkend, gaande van hun opgravingscontext tot hun gebruikssporen. Zo kunnen we trachten om hun originele functie te achterhalen, die niet zelden in verband lijkt te staan met de Egyptische dodencultus. Hiermee krijgen we een beeld van faraonische muziek en kunnen we ervoor zorgen dat de Oudegyptische snaar kan herklinken. Dit gebeurt niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk, met de reconstructie van een Egyptische hoekharp uit de tijd van Ramses II. De klanken van deze harp doen muziek van meer dan drieduizend jaar oud herleven.

De lezingen start om 20 uur in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Meer informatie