Lezing Woensdag 17 december 2014

Het einde van de Ramessiden

– Dr. B.J.J. Haring (Universiteit Leiden)

Aan het einde van het Egyptische Nieuwe Rijk (11de eeuw vr. Chr.) splitst de Egyptische staat zich in twee delen: in het noorden regeren de farao’s van de 21ste Dynastie in Tanis, min of meer in de stijl van hun voorgangers, de Ramessiden. In het zuiden regeert de god Amon-Re, vertegenwoordigd door zijn priesters, die zich soms ook als koningen presenteren.

Hoe is deze splitsing tot stand gekomen? Hoe verandert de politieke toestand in Thebe, en welke rol speelt de rijke en machtige tempel van Amon-Re daarbij?

Plaats: lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Klik hier voor de geplande lezingen in 2014-2015.

Lezing Woensdag 19 november 2014

Wiskundige begrippen als leessleutels voor de vroeg-joodse architectuur- beschrijving

– Dr. H. Antonissen (KU Leuven)

Ongetwijfeld wisten de vroeg-joodse auteurs van het Oude Testament en de Dode Zeerollen, wat een plattegrond was. Dit blijkt uit Ezechiël 4: 1 en 43: 11. Zij wisten bovendien zeer goed, waaraan ze begonnen, als ze geplande architectuur wilden beschrijven.

Welk basisconcept ze precies voor ogen hadden vooraleer hun werkzaamheden aan te vatten, weten we niet maar wiskundige begrippen, die vandaag gangbaar zijn kunnen daarbij als leessleutel dienen. Zij verlichten en verduidelijken in grote mate de lectuur van beschrijvingen, die op het eerste gezicht chaotisch en onontwarbaar lijken.

Tot de eenvoudige wiskundige begrippen behoren planimetrie (lengte + breedte + lengte + breedte) en vlakverdeling. Tot de meer complexe behoren het coördinatenstelsel of de path theory, waarbij in een bepaalde volgorde segmenten met elkaar worden verbonden tot een overzichtelijke structuur zich aftekent.