Lezing woensdag 29 oktober 2014

De eerste Elamtische Dynastie in het licht van de Babylonische Kroniek

– Dr. E. Gorris (UC Louvain)

De geschiedenis, cultuur en taal van Elam, een gebied in het zuidwesten van Iran, zijn nog steeds erg onduidelijk, alhoewel er de laatste twintig-dertig jaar veel vooruitgang is geboekt, zowel op historisch-filologisch als archeologisch gebied.

Doorheen de eeuwen onderhielden Elamitische koningen nauwe banden van verscheidene aard, soms vijandig en soms vriendschappelijk, met hun buren in het oosten, Sumer, Assyrië en Babylonië, en niet in het minst in de zogenaamde Neo-Elamitische periode (c. 1100-539 vr. Chr).

De bronnen voor deze periode zijn enerzijds Mesopotamische teksten (de Babylonische Kroniek, Neo-Assyrische brieven en koningsinscripties) en anderzijds Elamitische teksten,  voornamelijk koningsinscripties. Deze laatste geven slechts een tiental koningen prijs gedurende een periode van bijna 500 jaar, waardoor men gedwongen wordt te vertrouwen op Mesopotamische referenties.

De Babylonische Kroniek in het bijzonder is een waardevolle bron voor het reconstrueren van een Neo-Elamitische koningslijst en de daar bijhorende dynastieke genealogie. De Babylonische kronieken, de Assyrische en Elamitische bronnen onthullen echter tegenstrijdige informatie met betrekking tot de eerste Neo-Elamitische koninklijke familie. In deze lezing zal daarom de historische waarde van de Babylonische Kronieken onderzocht worden voor de reconstructie van de eerste Neo-Elamitische dynastie (c. 760-689 vr. Chr.).

Plaats: lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Klik hier voor de geplande lezingen in 2014-2015.