Lezing van 18 februari: geannuleerd

De lezing van 18 februari 2015 werd geannuleerd. De eerst volgende lezing zal op 11 maart 2015 plaatsvinden.

Op 29 april 2015 zal een bijkomende lezing ingepland worden.

Lezing “Magie, Magische Teksten en de Hebreeuwse Bijbel”

Woensdag 11 maart 2015

– Dr. M.L. Folmer (VU Amsterdam/Universiteit Leiden)

In deze lezing worden verschillende aspecten van magie in het Oude Israël onder de loep genomen. Ook wordt ingegaan op het gebruik van bepaalde teksten uit de Hebreeuwse Bijbel in  latere Joodse magische literatuur.

De lezing start om 20 uur in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Lezing Woensdag 17 december 2014

Het einde van de Ramessiden

– Dr. B.J.J. Haring (Universiteit Leiden)

Aan het einde van het Egyptische Nieuwe Rijk (11de eeuw vr. Chr.) splitst de Egyptische staat zich in twee delen: in het noorden regeren de farao’s van de 21ste Dynastie in Tanis, min of meer in de stijl van hun voorgangers, de Ramessiden. In het zuiden regeert de god Amon-Re, vertegenwoordigd door zijn priesters, die zich soms ook als koningen presenteren.

Hoe is deze splitsing tot stand gekomen? Hoe verandert de politieke toestand in Thebe, en welke rol speelt de rijke en machtige tempel van Amon-Re daarbij?

Plaats: lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Klik hier voor de geplande lezingen in 2014-2015.

Lezing Woensdag 19 november 2014

Wiskundige begrippen als leessleutels voor de vroeg-joodse architectuur- beschrijving

– Dr. H. Antonissen (KU Leuven)

Ongetwijfeld wisten de vroeg-joodse auteurs van het Oude Testament en de Dode Zeerollen, wat een plattegrond was. Dit blijkt uit Ezechiël 4: 1 en 43: 11. Zij wisten bovendien zeer goed, waaraan ze begonnen, als ze geplande architectuur wilden beschrijven.

Welk basisconcept ze precies voor ogen hadden vooraleer hun werkzaamheden aan te vatten, weten we niet maar wiskundige begrippen, die vandaag gangbaar zijn kunnen daarbij als leessleutel dienen. Zij verlichten en verduidelijken in grote mate de lectuur van beschrijvingen, die op het eerste gezicht chaotisch en onontwarbaar lijken.

Tot de eenvoudige wiskundige begrippen behoren planimetrie (lengte + breedte + lengte + breedte) en vlakverdeling. Tot de meer complexe behoren het coördinatenstelsel of de path theory, waarbij in een bepaalde volgorde segmenten met elkaar worden verbonden tot een overzichtelijke structuur zich aftekent.

Lezing woensdag 29 oktober 2014

De eerste Elamtische Dynastie in het licht van de Babylonische Kroniek

– Dr. E. Gorris (UC Louvain)

De geschiedenis, cultuur en taal van Elam, een gebied in het zuidwesten van Iran, zijn nog steeds erg onduidelijk, alhoewel er de laatste twintig-dertig jaar veel vooruitgang is geboekt, zowel op historisch-filologisch als archeologisch gebied.

Doorheen de eeuwen onderhielden Elamitische koningen nauwe banden van verscheidene aard, soms vijandig en soms vriendschappelijk, met hun buren in het oosten, Sumer, Assyrië en Babylonië, en niet in het minst in de zogenaamde Neo-Elamitische periode (c. 1100-539 vr. Chr).

De bronnen voor deze periode zijn enerzijds Mesopotamische teksten (de Babylonische Kroniek, Neo-Assyrische brieven en koningsinscripties) en anderzijds Elamitische teksten,  voornamelijk koningsinscripties. Deze laatste geven slechts een tiental koningen prijs gedurende een periode van bijna 500 jaar, waardoor men gedwongen wordt te vertrouwen op Mesopotamische referenties.

De Babylonische Kroniek in het bijzonder is een waardevolle bron voor het reconstrueren van een Neo-Elamitische koningslijst en de daar bijhorende dynastieke genealogie. De Babylonische kronieken, de Assyrische en Elamitische bronnen onthullen echter tegenstrijdige informatie met betrekking tot de eerste Neo-Elamitische koninklijke familie. In deze lezing zal daarom de historische waarde van de Babylonische Kronieken onderzocht worden voor de reconstructie van de eerste Neo-Elamitische dynastie (c. 760-689 vr. Chr.).

Plaats: lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Klik hier voor de geplande lezingen in 2014-2015.

Lezing 7 mei 2014

De talen van Anatolië en de taal van Troje

– Dr. Alwin Kloekhorst (Universiteit Leiden)

y6nwyne9ck_AnatolianLrgIn deze lezing gaat de spreker op zoek naar een antwoord op de vraag ‘welke taal werd er in Troje gesproken?’. Deze zoektocht leidt langs vele talen die door vele verschillende volkeren werden gesproken in het oostelijk Middellandse Zeegebied in het 2de en 1ste millennium v.Chr. Tijdens de lezing zullen we kennis maken met de taal van de Hittieten, de Luwiërs, de Lyciërs, de Frygiërs, etc. Aan de hand van veel beeldmateriaal en voorbeelden zal de spreker de soms ingewikkelde taalsituatie in het gebied rondom Troje schetsen.

De lezing begint om 20 uur in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2 (achter de Centrale Universiteitsbibliotheek) te Leuven.

Meer informatie

Lezing 2 april 2014

Te mooi gekleed, te arrogant.

De christelijke elite van middeleeuws Cairo

– Drs. Mat Immerzeel (Universiteit Leiden)

Hoewel de Egyptische christenen na de Arabische verovering in de zevende eeuw meer en meer de druk van de opkomende Islam voelden, speelden hun civiele voormannen lange tijd een belangrijke rol in het bestuur van het land. Deze elite bestond  voornamelijk uit schrijvers die in sommige gevallen op hoge posities waren benoemd. Binnen de Koptische kerk vormden deze sjeiks, of archons, een onmisbare schakel tussen de gelovigen en de kerkelijke autoriteiten.  De elite nam het voortouw bij de bouw, verbouwing en decoratie van kerken, speelde een belangrijke rol bij de kerkelijke vernieuwing, en bemoeide zich nadrukkelijk met de verkiezing van patriarchen. In de late dertiende eeuw kwam de moslimbevolking in opstand tegen deze machtige groep, hetgeen uiteindelijk resulteerde in opgelegde bekeringen. De lezing gaat in op de invloed van de sjeiks en op de kerkelijke kunst die onder hun auspiciën tot stand is gekomen.

Meer informatie

Facebook

Lezing 5 maart 2014

“HIJ DIE HET BIER NIET KENT, WEET NIET WAT GOED IS!”

DRONKENSCHAP EN KATERS IN HET OUDE NABIJE OOSTEN

– Prof. Dr. Jan Tavernier (UC Louvain)

sumerian-tablet-beer-drinking1Alcohol is reeds sinds mensenheugenis een deel van het leven. Bier, wijn en andere alcoholische dranken hebben zowel plezier als ellende met zich meegebracht. Dit was ook zo in het Oude Nabije Oosten, waar bier en wijn ontzettend veel vermeld worden in het tekstmateriaal. Zo weten we redelijk wat van het brouwproces van bier in Mesopotamië. Ook de sociale rol van bier en wijn in het Oude Nabije Oosten is reeds intensief bestudeerd geworden.

Het is echter ook eens interessant te kijken naar de overconsumptie van alcohol in het Oude Nabije Oosten. Zowel goden als mensen deden zich graag tegoed aan meer dan één biertje of wijntje, met alle gevolgen van dien (dronkenschap, katers, enz.).

De lezing zal dieper ingaan op die gevolgen. Verschillende teksten uit het Oude Nabije Oosten die ons informatie kunnen bezorgen over dronkenschap zullen worden besproken om te onderzoeken hoe de mensen van het Oude Nabije Oosten omgingen met de gevolgen van de overconsumptie van alcohol.

Meer informatie